Together let’s figure out how to fix global warming or at least how to adapt to it!

การยื่นขอ Work Perm...
 
Notifications
Clear all
การยื่นขอ Work Permit
การยื่นขอ Work Permit
Group: Registered
Joined: 2021-10-28
New Member

About Me

ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย ... ใบขออนุญาตทำงานในประเทศไทย หรือ Work Permit คือ ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ เป็นใบอนุญาตที่รัฐบาลออกให้แก่คนต่างด้าวที่ประสงค์จะทำงานในอาชีพที่ไม่ห้ามคนต่างด้าวทำในราชอาณาจักร ใบอนุญาตทำงาน ที่ออกให้นั้นจะกำหนดอายุและเงื่อนไขเกี่ยวกับการทำงานเอาไว้  
  
ร่วมหาคำตอบ Visa กับ Work Permit ต่างกันอย่างไร, ใบอนุญาตทำงานในประเทศไทย, รับจ้างทำ Work Permit, ทำ Work Permit หรือ รับทำใบอนุญาตทำงานในไทย ได้จากสาระความรู้ ที่นี่ไปด้วยกัน  
  
วีซ่า หรือ การตรวจลงตรา คือเอกสารแสดงการอนุญาตให้อยู่ในประเทศ เป็นการชั่วคราวด้วยเหตุต่าง ๆ เช่น การท่องเที่ยว ทำงาน การศึกษา เป็นต้น โดยทั่วไปออกให้โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง   
  
Work Permit เป็นเอกสารที่ออกให้เพื่อแสดงว่าได้รับอนุญาตให้ทำงานได้ ซึ่งต้องใช้ประกอบกับ วีซ่าทำงาน หรือ วีซ่าอื่น ๆ ที่อนุญาตให้ทำงานในประเทศได้  
  
ติดตามบทความอื่นๆ เร็วๆนี้ เกี่ยวกับเรื่อง การยื่นขอ Work Permit ใบอนุญาติทำงาน, ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) คืออะไร สิ่งที่ควรรู้ก่อนตัดสินใจทำงานต่างประเทศ,  
อนุญาโตตุลาการในไทย ทำ Work Permit ง่ายกว่าที่คิด, การต่อวีซ่า (Visa) และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) และ มารู้จักชื่อเรียกต่างๆ ที่เกี่ยวกับ Passport, Visa, Work Permit...  
  
ป้ายกำกับ : ทำ Work Permit ให้ชาวต่างชาติ ราคา, บริษัทรับทำ Work Permit, รับทำวีซ่า Work Permit

Location

Occupation

รับทำใบอนุญาตทำงานในไทย
Social Networks
Member Activity
0
Forum Posts
0
Topics
0
Questions
0
Answers
0
Question Comments
0
Liked
0
Received Likes
0/10
Rating
0
Blog Posts
0
Blog Comments
Share: